Mưu Trí Khổng Minh – Tào Tháo giết hụt Lưu BịTào Tháo sau trận thua ở Tân Dã, giận lắm bèn đem quân đến lấy Phàn Thành. Lưu Bị bèn bỏ Phàn Thành, định vào Tương Dương nhưng bị ngăn cản nên phải đến Giang Lăng. Khổng Minh sai Quan Vũ đến Giang Hạ cầu cứu, Trương Phi đi chặn hậu còn Triệu Vân bảo vệ gia thuộc.
Triệu Vân lạc cả gia quyến Lưu Bị, bèn đi tìm, cứu được Cam phu nhân và My Chúc, giết tướng của Tào Tháo là Thuần Vu Đạo, cướp được gươm báu của Tào Tháo. Sau đó Triệu Vân gặp My phu nhân, được bà đưa con của Lưu Bị là Lưu Thiện cho, rồi My phu nhân gieo mình xuống giếng chết. Sau đó Triệu Vân tả xung hữu đột giữa quân Tào, đánh giết nhiều quân Tào. Tào Tháo thấy vậy bèn ra lệnh chỉ được bắt sống, không được bắn chết. Trong trận này, Triệu Vân mang được ấu chúa ra khỏi trận, chém gãy 2 lá cờ to, cướp 3 ngọn giáo, cướp được gươm Thanh Công của Tào Tháo, trước sau giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào.

Triệu Vân thoát được đến cầu Trường Bản, nhờ Trương Phi cứu. Vân đem con trai Lưu Bị đến, Lưu Bị đỡ lấy rồi ném phịch xuống đất rồi bảo “vì thằng nhỏ này mà ta suýt mất 1 đại tướng”. Đời sau có thơ ca ngợi:

Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long.

Trương Phi đứng trên cầu Trường Bản, bảo ai dám ra đấu với mình. Quân Tào không ai dám tiến lên. Trương Phi quát to lần nữa, tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đứt ruột, vỡ gan, nhã nhào xuống ngựa. Quân tướng Tào thấy thế ai cũng bỏ chạy cả. Trương Phi thấy vậy sai chặt cầu rồi sau đó Lưu Bị cùng các tướng chạy đến Giang Hạ.

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

50 thoughts on “Mưu Trí Khổng Minh – Tào Tháo giết hụt Lưu Bị

 1. Cũng chỉ la 1 bộ phim dựa theo 1 tac phẩm nổi tiếng của tàu . Lam gi co thật đâu . Ma may bạn phán nhu đúng roi. Cai bay giờ la kiếm tiền nhiều nuoi vợ con gia đình. Sống đúng chất ko lệch lạc, ko phạm pháp . The la đã Ok roi:)

 2. Nhan nghĩa không thắng được cái ác.nham hiểm như tu ma ý mới là người dành được thiên hạ thôi

 3. Lưu bị có dc tất cả mọi yếu tố thuận lợi nhất để thống nhất Giang sơn nhưng cũng vô hại.thật sự trong các chư hầu lưu bị có trí tuệ kém nhất.gần đèn mà k rạng.có dc gcl là coi như có dc một nửa Giang sơn rồi còn j nữa

 4. lưu bị không có lỗi, nếu không ông k thể nào thu phục dc 2 vị đệ nhất quân sư, ngũ hổ thượng tướng vô địch,… Lưu bị không hùng mạnh như tào, bởi vậy ông chọn con đường khó đi nhất là dùng tâm phục người, làm đối trọng với tào tháo. Nó đã giúp ông thành công nhưng cũng làm ông thất bại.

 5. Lấy yếu thắng mạnh Lấy hiền Thu phục nhân Tài Liêu bị dùng Quân Không (r! Đúng thười Không dứt Khoát Thắng Thì Kiêu căng.cho triệu vân dữ Kinh châu Là Thắng

 6. Tao thao moi la nguoi tai that su luu bi bat tai ? Nguoi tau co to ve sai lich su ma thoi.bon no mo mom dai han dai han.

 7. Gia Cát Lượng còn biết Tào Tháo sẽ thống nhất Trung Quốc, cố ý xoay triển lệnh trời cái kết tổn thọ mà chết.

 8. Khổng Minh chọn sai chúa nên không thống nhất được thiên hạ. Vì thằng lưu bị ngu dốt hèn hạ khí khái k bằng một người đàn bà. Vì một câu nói ngu dốt nhất của lưu bị vang dội thiên hạ là. A e như chân tay,đàn bà như thay áo. Một chúa như thế ông trời không bao giờ để thành Thiên tử là đúng. Mồm lúc nào cũng bá tánh làm nhất. Nhưng 3 a e lưu bị xem vợ con như rác rưởi. Còn 2 ai lưu bị thì giết vợ con chạy theo lưu bị làm việc lớn thống nhất thiên hạ.

 9. Nếu ta là lưu bị van nhu thế ta sẽ chết cung bá tánh quyết k rơi bo ba tánh nguyen chết làm quan vương anh hùng nhất thời đại

 10. Lưu Bị là người mình thần tượng nhất về khoảng khởi nghiệp :v , 1 người khởi nghiệp k có cái gì cả lại làm nên đại nghiệp to vl :v

 11. Những lúc sảy ra đại nạn mọi người thường nương nhờ người thân để đi, hôm nay bá tính theo ta chính là xem ta như người thân của bá tính

 12. Lưu Bị là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Trong tác phẩm này La Quán Trung xây dựng Lưu Bị là nhân vật chính diện, có lòng nhân từ bác ái và hư cấu khá nhiều tình tiết về ông so với ngoài đời thật, vì vậy một số hành động thể hiện tính cứng rắn và chiến tích quân sự của ông được gán cho nhân vật khác trong truyện. Do ảnh hưởng quá lớn từ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nên nhiều người cho rằng Lưu Bị là một người nhu nhược, không có tài năng gì, nhờ may mắn có các cận thần tài giỏi mà ông mới dựng được cơ nghiệp. Trên thực tế, ghi chép của bộ chính sử Tam quốc chí cho thấy Lưu Bị là một vị tướng có tài cầm quân, ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình, cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao tài năng của ông. Kể từ thời nhà Đường, nhà Thục Hán được sử sách Trung Quốc coi là sự nối tiếp của nhà Hán, là triều đại chính thống trong số 3 triều đại của thời Tam quốc, do vậy Lưu Bị là hoàng đế duy nhất trong thời Tam quốc được thờ tại Đế vương miếu (các hoàng đế của Tào Ngụy, Đông Ngô không được thờ)
  Cre : wikipedia

 13. hãy pô bá tánh dân tuong sĩ chạy nhanh về trước, ta sẽ chết vì bà tánh nhất quyết k pô chạy ta đây cũng sẽ nhu lưu bị ta quyết chết cung ba tánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *