10 thoughts on “My Room (Hong Dae Kwang) – Nhạc phim Đã đến lúc 2018 OST Part 5

  1. Phim này hay
    Câu chuyện về một cô gái có khả năng đặc biệt khi nhìn thấy tuổi thọ của mọi người, kể cả tuổi thọ của chính mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *