6 thoughts on “Nếu Là Anh (AMV TỔNG HỢP ANIME)^_^

  1. bn quay của người khác thì k sao nhưng bn phải để tên anime ở phần mô ta chứ mik muốn coi 1 vài bộ mà k bt tên nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *