9 thoughts on “Ngày 28-4-2019 khung cảnh trước khi khai trương hải tiến

  1. Hello ,#450+++ rất vui khi you kết nối với, mình hy vọng được làm việc cùng bạn lâu dài. Cảm ơn bạn đã chia sẻ video rất hay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *