11 thoughts on “Ngày hạnh phúc [ Nanoha × Fate…..] bách hợp 100%

  1. Nhớ lại lúc mới coi thể loại yuri này ghê , bây giờ 0 còn bộ nào để coi rồi, phải lục lại để coi 😔😔😔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *