Nghề bắt thuê Heo ở nông thôn Miền Núi Việt Nam#Nghebatthueheo #Nongthon #Miennui #Piriuthe
Sáng 7/4/2109 anh em chúng tôi lên bắt heo ở thôn Chi Lăn – xã A Đớt – huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chúng tôi thuê một số anh em và chủ nhà tại thôn Chi Lăn bắt heo để đèm về lò giết mổ tập trung xã A Ngo – huyện A Lưới – tỉnh Thừa Thiên Huế về giết mổ làm thịt bán ra ngoài thị trường chợ tạm A Lưới và phân phối thịt cho các địa bàn xã khác cũng như ngoài huyện cho các mối lấy thịt chở bằng xe máy bán dọc đường qua nước Lào
Nghề đi bắt heo thuê tuy nó rất cực nhưng cũng đèm lại thu nhập khá cho anh em còn quá khó khăn về mặt kinh tế ở thôn quê nghèo Việt Nam
Ở nông thôn việc kiếm ra 50 – 100.000 VNĐ là điều khá khó khăn vì kiếm tiền ở quê rất khó
Mong nhận được sự góp ý chân thành của các bạn trong và ngoài nước để kênh phát triển hơn

Đặc biệt, nhớ ấn nút đăng ký miễn phí kênh – free SUBSCRIBE

Cảm ơn quý cô bác rất nhiều!

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://samurai-weapons.net/category/bat-dong-san/

30 thoughts on “Nghề bắt thuê Heo ở nông thôn Miền Núi Việt Nam

  1. OOh Piglets and bigger are great amount of work to take care of , they enjoy the shower I guess? Great showing them today. Blessing to you. Heo con OOh và lớn hơn là khối lượng công việc tuyệt vời để chăm sóc, chúng có thích tắm không? Tuyệt vời cho họ thấy ngày hôm nay. Phước lành cho bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *