34 thoughts on “NGHỆ SĨ ANH ĐỨC ĐIỀU TRỊ SẸO RỖ TẠI BB THANH MAI

  1. Không đâu mn ơi ! Mới điều trị thì còn dưỡng chất nên vậy thôi. Sau 1 thời gian rỗ lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *