Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy cồn Đại Tân phản đối các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm!Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy cồn Đại Tân phản đối các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm!

Youtube:
Facebook:
Website:
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

One thought on “Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy cồn Đại Tân phản đối các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm!

  1. thế ở các nước phương tây có biểu tình chống ô nhiễm không vậy???lại chơi trò ba que xỏ lá hả TAH6M-TANH…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *