Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Trung Quốc tàn phá môi trường trên quê hương Việt NamNhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Trung Quốc tàn phá môi trường trên quê hương Việt Nam, người dân bất lực, chính quyền làm ngơ..!
(Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận)

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời sẽ góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hệ thống lưới điện quốc gia sẽ giảm tải, các nhà máy nhiệt điện sẽ giảm công suất và lượng than đá, dầu mỏ sẽ sử dụng ít lại như vậy chúng ta đang tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho đất nước, để lại khoáng sản cho con cháu đời sau.
xem thêm:

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *