Nhà máy nước Tp Vinh xả thải làm ô nhiễm môi trường!!!Sự việc Nhà máy nước tại Tp Vinh xả thải làm cho môi trường sinh thái xung quanh bị ô nhiễm nghiêm trọng đã gây ra rất nhiều bức xúc cho người dân sinh sống tại 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam – Tp Vinh.
Sự việc được ghi lại vào ngày 20.10.2019

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *