Nhà máy Toyota – Vạn bàn tay, một chí hướng!Ở Toyota, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu vì họ là những người trực tiếp góp phần vào sự thành công của thương hiệu Toyota. Máy móc hay robot chỉ là công cụ giúp con người vận hành và nâng cao năng suất lao động. Bàn tay con người vốn được coi là “công cụ của mọi công cụ”. Vạn bàn tay, một chí hướng, Toyota sẵn sàng thay đổi vì một tương lai tốt đẹp hơn. Còn bạn thì sao?

Nhấn nút like và subscribe channel Toyota để hiểu rõ hơn về nhà máy và các hoạt động từ Toyota nhé!

#Toyota #NoQualityNoLife #Factory

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Nhà máy Toyota – Vạn bàn tay, một chí hướng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *