Nhà máy Z175 nâng cao chất lượng các sản phẩmĐối với các đơn vị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự phát triển. Nắm bắt được điều đó, thời gian qua, Nhà máy Z175, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang, thiết bị và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện nay.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *