5 thoughts on “Nhà vườn ba thơi. Chuyên cung cấp cây trồng quanh nhà 0915685139

  1. Tôi thấy kênh bạn rất tuyệt vời, video nào cây cũng đẹp. Mình rất thích nên đã like 4…đăng ký kênh 1289..chuông nhà bạn cũng dung. Nếu rảnh bạn sang ủng hộ cho kênh mình với nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *