6 thoughts on “Nhạc xưa trieutraitim.info

  1. nhớ ngày xưa tết nhất nta xum vầy t ra luôn quán nét chát với trả chít 3.5k/1 tieng..10h đêm mới dắt tay nhau về

  2. Mjk nghe nhạc nền này gần 20năm rồi mà vẫn con thik ngke..dù ko có lời nhạc nhưng giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *