4 thoughts on “Nhổ răng khôn hàm trên bị sâu răng, Sâu Răng khôn nên nhổ hay lấy tủy răng

  1. Mình cũng bị sâu răng khôn hàm trên bên phải lỗ to, mình bọc sứ lại hay nhổ đi ạ và cái nào sẽ đau hơn, rất mong nhận được phản hồi từ ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *