44 thoughts on “Những Pha Nghịch Ngu Nhất Thế Giới

  1. nói ko phải khen . các bạn Tây chơi khôn vãi =)) tức cười clip cuối =)) nó mới học thiết đầu công =)) đập vỡ cây đàn =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *