14 thoughts on “Nhuộm Tím Đỏ Đẹp như màu Rượu Vang

  1. Cho mình xin tỉ lệ và ct màu tím nầy với,bằng thuốc select hd của bạn ấy,hôm qua mình có nhuộm màu 7.25 với oxy 6,tỉ lệ bằng nhau,nhưng lên vẫn thấy nhiều ánh tím quá bạn

  2. cho mk hỏi thuốc số bao nhiêu có thể lên màu đỏ tím như vậy ạ..và tỉ lệ thuốc bao nhiêu vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *