19 thoughts on “Nonstop . AE Nam Sách Vĩnh Biệt DJ BO ( Mỹ Quyên )

  1. thật tội cho chị mỹ quyên quá đúng vừa đẹp và có tài năng nữa tôi hâm mộ chị đó lắm ,tôi tiếc chị đó đã ra đi rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *