35 thoughts on “Nữ sinh bị tố lừa đảo xuyên quốc gia, ‘đào mỏ’ bạn trai người Lào

  1. VN bây giờ ko thể chiếm được lòng tin của thế giới nữa rồi vì những người như con này thiếu ý thức mà đã ko còn lòng tin của các cuốc gia khác😭😭😭😭😭

  2. :))) gần hai mấy nồi bánh chưng rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy con đĩ siu toa khổng lồ như vại 🙂

  3. cô ả họ đào 😀 :D, mấy bạn sinh viên như mình yên tâm đi, không có tiền nó không thèm đào đâu T.T

  4. Cái con này là phải triệt nó ngay ko cho nó đẻ trứng, mắc công đẻ ra trứng xấu lắm. cô Linda said:)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *