9 thoughts on “Ông Trùm tập 1 phim Hàn Quốc

  1. Phim ko xem được là vì bộ phim này có nội dung bôi xấu chế độ cộng sản. Bộ phim này chiếu từ những năm 1998 hay 1999 gì đó. Xem nguyên bộ rồi. Giờ muốn xem được thì các bạn phải vào trang naver.com của hàn quốc mà xem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *