OST Ván Bài Gia Nghiệp /The Rippling Blossom|| Thực Tế Biển Cả Có Sâu Bao Nhiêu – Trương Trí Lâm



OST Ván Bài Gia Nghiệp (The Rippling Blossom)
Film: Ván Bài Gia Nghiệp (The Rippling Blossom)
Song: Thực Tế Biển Cả Có Sâu Bao Nhiêu
Singer: Trương Trí Lâm (Julian Cheung)

#TVB #osttvb
#PéSan
#vánbàigianghiệp
#theripplingblossom
#trươngtrílâm #JulianCheung
Cảm ơn các bạn đã xem.

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *