3 thoughts on “Ớt chỉ thiên giao lưu anh em vùng Thanh Bình, Đồng Tháp

  1. Anh này đi tới thanh bình luôn ta.Ớt sừng mà đặt xuống đây thì thôi,mình nghĩ ớt sùng phát mạnh hơn và khoảng cách chắc 0,6-1m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *