2 thoughts on “Phân biệt DPI và PPI – Cách Xuất Hình Ảnh Chất lượng cao để In trong Illustrator và Photoshop

  1. bạn ơi, cho mình hỏi nếu như mình muốn in 1 backdrop với kích thước 4,2 m x 2,7 m với độ thu phóng 1:10 thì cũng sẽ tính với công thức vậy hay sao ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *