31 thoughts on “Phát hiện vụ phá rừng với quy mô “khủng”

  1. Vn ko bao giờ lên nổi vì lòng tham của 1 số ng mún tàn phá thứ quý giá của vn mình có cho lợi vào mình mà thui cộng thêm quản lý ko chặt chẽ cứ như thế thì ko còn j cả

  2. Cần xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với những kẻ tham gia phad rừng và những kẻ bao che cho những tên phá rừng, đây là vụ phá rừng có qui mô lớn, gây hậu quả thiệt hại nghiêm trong; nếu vụ án người chặt cây khô ở mức độ nào thì vụ này phải xử lý nặng gấp cả ngàn lần.

  3. Phá rừng là do lũ chó kiểm lâm và cán bộ bao che hết ,,,, vụ này bắt mấy thằng to đầu là ra hết….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *