12 thoughts on “Phim Kinh Dị Thái Lan Không Dành Cho Dưới 18+ – Hồn Ma Trả Oán

  1. Trước co xem bo phim thầy pháp cứ có người xem là ông thầy laị dc chicḥ người đó lâu qúa ko xem nên ko nhơ tên ai piet chi voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *