32 thoughts on “phim rạp bởi vì anh yêu em (phim hàn quốc ngôn tình)

  1. 1:41:35 lẽ ra là hết phim r nhưng do cái kết quá buồn nên tác giả đã làm 1 cái good ending cảm ơn tác giả của phim nhá 🙂

  2. phim cảm động quá 😊
    đôi khi chỉ bằng một hành động . một câu nói nhưng lại có ý nghĩa hết sức lớn lao😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *