16 thoughts on “Phim Thần thoại -Thành Long-Thuyết Minh

  1. Nể ông Nam Phong tướng quân này thật ở cùng nhau mấy nghìn năm mà không sơ cua gì cũng ghê thật chắc rình lệ phi tắm xong quay tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *