4 thoughts on “Photoshop – Hướng dẫn tách vật thể ra khỏi nền cơ bản

  1. cái này gọi là tách chủ thể để tạo ảnh k nền. Hướng dẫn thì nên làm cho đến nơi đến chốn, hướng dẫn gì lạ kỳ ko ai hiểu mẹ gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *