3 thoughts on “Phượt Xuyên Việt [ Lào Cai – Đêm ở -SAPA ]

  1. Thích quá chú ơi,chú nhiều tuổi rồi mà vẫn thoả niềm đam mê,nể chú,chúc chú luôn khoẻ

  2. Hiện tại chú năm đang Sài nhớt gì vậy chú có tốt không và bao nhiêu kg m mới thay mong chú năm hướng dẫn để cháu sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *