Quản lý hàng hóa theo vị trí trong kho – Phần mềm quản lý kho BS SilverKhi một mặt hàng nhập vào kho, trong kho quy định các vị trí ở ngăn, kệ đêt đặt hàng thì việc quản lý hàng hóa phải đảm bảo việc đặt hàng đùng vị trí, xuất ra tự động lấy đúng vị trí, báo cáo tồn kho, thẻ kho, tổng hợp nhập xuất tồn cũng phải chỉ ra vị trí đặt hàng,…

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Quản lý hàng hóa theo vị trí trong kho – Phần mềm quản lý kho BS Silver

  1. Giải pháp quản lý đơn hàng cho Logistics: https://bit.ly/2KIW5DI
    Giải pháp quản lý hàng hóa khi xuất và nhập khẩu: https://bit.ly/2IXKcfC
    DELFI COM – Giải pháp kiểm kê kho thông minh trên PDA: https://bit.ly/2KHA3B4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *