37 thoughts on “Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo

 1. Mình từng nghĩ Tào Tháo là một người xấu nhưng xem kỹ thì thật là Tào Tháo phụ ai chứ về nghĩa là không bao giờ phụ Quan Vũ . Cuối đời Quan Vũ chết cũng là Tào Tháo đem chôn rồi cả quân ông chịu tang . Quan Vũ và Tào Tháo thì vì nhân nghĩa không bgio thù oán nhau. Cả 2 đều nhân nghĩa tiếc cho Quan Vũ không có chủ giỏi tiếc cho tào tháo vì Quan Vũ vkhông thể làm tướng cho Nguỵ Quốc

 2. Quan Vũ Ông ấy suy đi tính lại mới chém 6 tướng tài bởi Ông cũng (thương tiếc lắm)Ông làm một đằng các tướng làm một nẻo, Ông đã bao lần cảnh báo cho các tướng rồi nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân các tướng cứ coi như là Quan Vũ Ông ấy không biết. Tiếc cho sáu tướng tài!

 3. Quan vũ khí cao ngút trời
  Mặt đỏ phừng phừng
  1 kẻ như tào tháo còn hết lời chiêu mộ
  Đáng tiếc là quan vũ đã kết nghĩa với lưu bị nên không thể phá lời thề

 4. Xem mà cảm động lòng Trung thành… tình huynh đệ kết nghĩa của một vị tướng (bởi vậy quan vũ mới được 2 chữ Quan Thánh )

 5. Tuy hơi kiêu ngạo nhưng bù lại tất cả phẩm chất khác Quan Vũ đều có
  Nhất là sức mạnh, điềm tĩnh và trung thành…một vị Anh hùng khó mà đem so sánh

 6. anh hùng ngày xưa dám nghĩ dám làm còn trẻ trâu ngày nay lên mxh sủa xong ra đường rút đầu đến tận lỗ đít 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *