Quy trình phối giống heo lại sau cai sữa để nâng cao tỷ lệ phối giống đậu thai và số con đẻ raTrong chăn nuôi heo nái, người chăn nuôi nói chung và kỹ thuật viên dẫn tinh nói riêng thường tiến hành phối giống khi heo nái có biểu hiện mê ì. Tuy nhiên,…

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://samurai-weapons.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *