32 thoughts on “R.I.P DJ Bo (My Quyen).flv

  1. Vip Trance có chất nhỉ :)), mặc dù chị đạ đi nhưng phong độ vẫn được dữ vững trong làng Dj VN ^^~

  2. chơi nỗi gì,ko biết gì thì đừng ngồi phán.Làm trong vũ trường hít lắm khói thuốc mới nên nông nỗi bị phổi thế chứ sao. Chị tài năng nhưng phận mỏng, ko biết gì đừng phát ngôn bừa,có bán mũ đi đâu mà bán đừng chụp lung tung thế.

  3. mày thỳ biết cái cẹc rỳ. bợn tao là đệ tử a. Hoàng chẳng nhẽ bợn tao không biết à. Người ta nói "Biết thì thưa thốt..mà đã không bít thỳ câm mồm mà nghe" nha con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *