29 thoughts on “RẮC RỐI ĐÁNG YÊU [Phần 2] – Truyện ngôn tình hay nhất

  1. truyện này rất hay mình thấy tác giả hoi kỳ dat tên nhân vật như tên Trung Quốc người Việt dùng tên Việt đi tác giả ơi…. heeee

  2. truyện này rất hay mình thấy tác giả hoi kỳ dat tên nhân vật như tên Trung Quốc người Việt dùng tên Việt đi tác giả ơi…. heeee

  3. tap nay nghe tuc con nho linh ran chet vay ngu thay so vay danh khong loi nguoi ta ma cu lam ra la anh hung vay toan la ray ra qua khong ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *