4 thoughts on “Review chợ truyền thống philipine paraneque city metro manila Philippine

  1. Chợ truyền thông của Philippines cũng giống như ở Việt Nam nơi đây cũng có bán các loại hàng hóa nông sản. Cảm ơn bạn đã chia sẻ 🌹🌹💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *