3 thoughts on “REVIEW SÁCH “MẮT BIẾC” | Vlog | Khoa Merlin

  1. Bạn nên thay đổi một chút. Ở đây bạn đang review sách nên bạn cần giản dị cầm sách lên giới thiệu sách giá bao nhiêu tiền nè mua ở đâu tại sao bạn mua nó rồi nói đến sách, bạn giảm tông giọng xuống sử dụng ngôn từ bình thường ko cần phải hoa mỹ đâu thì mình nghĩ kênh bạn sẽ nhiều người xem. Dù sao mình cũng cho bạn 1 like vì đem niềm đam mê đọc sách đến nhiều người. Chúc bạn thành công nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *