20 thoughts on “Roblox – Khám Phá Hòn Đảo Mới Dressrosa Với Con Boss Siêu Mạnh Đô Đốc Fujitora | Blox Piece

 1. cách lấy thousand sunny
  1 kill 1 con vua biển đủ dame để lấy ngọc
  2 đến đấu trường summon r con râu đên
  3 kill râu đen phải đủ dame để lấy viên ngọc
  4 đên silme factory chỗ tk fanky đổi 2 viên ngọc lấy thousand sunny

 2. blox piece update 8
  có 4 con boss ms
  1 : diamond
  2 : con boss ăn trái lò so
  3 : fujitora
  4 : râu đen
  blox piece update 8
  có 4 cây kiếm ms
  1 : longsword | kill boss diamond sẽ dc longsword
  2 : gravity cane | kill boss fujitora sẽ dc gravity cane
  3 : wando | mua ở đảo bên phải của bản đồ
  4 shuisui | trưa bik cách lấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *