11 thoughts on “Running Man Tập 342 Vietsub Xin chữ kí

  1. Cái tập 100 vs 100 cũng gọi cho In Sung và cái kết vẫn là "vâng, vâng, tôi không mua đâu". Tội Sú
    ¯_(ツ)_/¯

  2. Đúng bố, hiểu là hai người rất thân Sú, chắc chắn là lấy được vừa góp vui cho chương trình =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *