5 thoughts on “Share file excel cho nhiều người cùng chỉnh sửa

  1. Cho mình hỏi là làm mình làm theo hướng dẫn và chỉnh sửa được file rồi.
    Nhưng có vấn đề là 1 người khác vào file và xóa dữ liệu cũ đi thì mình xem lại bằng cách nào? Và dữ liệu cũ đó có lấy lại được không?

  2. bạn cho mình hỏi có cách nào share file excel lên internet ko? cách trên chỉ có thể dùng trên mạng lan thôi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *