7 thoughts on “SOS… Lời thỉnh cầu của ông bán loa bãi!…

  1. Tin nhắn của a vừa lướt trên màn hình điện thoại e dấy Xuân, số đuôi ……072 em nhé. Anh đã chuyển khỏan hết 100% cho con đẩy CAF TA18F rồi. A lấy thêm 1 đôi CAF 25. E gửi kèm với đẩy CAF vào SG cho a luôn nhé. Gửi vào bến xe Miền Đông

  2. rất thích đẩy caf sò sắt của Xuân nhưng hết tiền.
    Nếu 1 tháng nữa còn hàng nhất định sẽ chốt :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *