One thought on “Sư chửi Tại chùa An Cảnh – xã Bình Kiều – Khoái Châu – Hưng Yên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *