Bị basedow phối hợp điều trị bằng i-ốt 131 kết hợp với Ích Giáp Vương có ý nghĩa như thế nào?

Có rất nhiều phương pháp điều trị đối với người bị basedow tùy theo tình trạng bệnh. Sau đây là chia sẻ của một thính giả đã gửi đến chương … Read More

𝗛𝗜𝗣𝗘𝗥𝗧𝗜𝗥𝗢𝗜𝗗𝗜𝗦𝗠𝗢 (causas, síntomas, diagnóstico, fisiopatología y tratamiento)

► Hipertiroidismo : ¿Qué es tirotoxicosis?(0:37) ¿Qué es el hipertiroidismo? (0:54) Anatomía y fisiología del eje hipotálamo-hipofisario-tiroideo (2:51) ¿Dónde está la glándula tiroides? (3:41) Folículos tiroideos (3:55) ¿Por qué son … Read More