Lương Y Nghê khám cho bệnh nhân có chỉ số tiểu đường 9.4 hiện tại đang uống thuốc tây| tiểu đường

Lương Y Nghê khám cho bệnh nhân có chỉ số tiểu đường 9.4 hiện tại đang uống thuốc tây ở Hà Nội Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nguyễn … Read More

Lương y Nghê khám cho bệnh nhân chỉ số tiểu đường 9.96, mắt kém, men gan cao|Lương Y Nghê

Lương y Nghê khám cho bệnh nhân chỉ số tiểu đường 9.96, mắt kém, men gan cao Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nguyễn Thị Nghê Chuyên khám và … Read More