Làm sao để phân biệt được sốt do bệnh tay chân miệng với sốt do các bệnh khác gây ra?

Bệnh tay chân miệng là bệnh lây nhiễm do nhóm virus đường ruột gây ra. Đây là một bệnh nguy hiểm nếu trẻ không được phát hiện sớm và điều … Read More