Nhổ chiếc răng khôn đầu tiên em hơi sợ còn chiếc răng thứ khôn thứ 2 này thì em tự tin rồi :)

Bạn Du có 2 chiếc răng khôn mọc lệch hàm dưới gây dắt thức ăn, đau nhức, khó chịu,… Qua tìm hiểu bạn đã biết đến Nha Khoa Thùy Anh … Read More