Quan hệ nhiều có phải là nguyên nhân dẫn đến suy thận? Chuyên gia Nguyễn Đình Bách phân tích

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thận. Các nguyên nhân tại thận như viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận mạn, sỏi thận… hoặc yếu tố ngoại thận… … Read More