1 Cô Bị Khối U Túi Mật, Và Có Chồng Bị Té Xuống Biễn Khi Gặp Bão…Được Chúa Thương Xót Chữa Lành

Cha Long và Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Chúa Thương Xót lúc 3h chiều và dâng lễ lúc 5h30 chiều mỗi ngày tại Giáo Điểm Tin Mừng Lòng Chúa Thương … Read More