Vắc xin viêm não Nhật Bản thế hệ mới IMOJEV có phản ứng sau tiêm không? Hiệu lực bảo vệ thế nào?

Bác sĩ Khanh cho em biết vắc xin thế hệ mới viêm não Nhật Bản có phản ứng sau tiêm hay không? Hiệu lực bảo vệ có cao không? Mời … Read More