8 thoughts on “Tân thiên long mobile – (Phần 1) Hướng dẫn xây dựng Minh giáo phái

  1. Bạn có fb hay zalo gì ko bạn mình muốn xây dựng acc thiên long theo hướng bạn đi mà chưa hiểu rõ lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *