10 thoughts on “Tăng độ phân giải của ảnh bằng Photoshop CS6

  1. ad xài bản portable hay là bản full vậy?? bản portable có đầy đủ chức năng như bản full k vậy ad??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *